ทีมงานของเรา
ทีมงานผู้ดูแลหลักของเว็บไซต์กิมหยงดอทคอม(www.gimyong.com) บริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ชื่อ : มนชนก ปูทองจันทร์ (แอน)
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหารทั่วไป, การตลาด
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภูมิลำเนา : หาดใหญ่ สงขลา
เบอร์ติดต่อ : 089-7360556
อีเมลล์ : webgimyong@gmail.com
   
ชื่อ : จอมจินต์ ดารารุจา (ตี๊ฟ)
ตำแหน่ง : กราฟิกดีไซน์
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
ภูมิลำเนา : เมือง สงขลา
เบอร์ติดต่อ : 086-9687421
อีเมลล์ : stifoz02@gmail.com
   
ชื่อ : ยนตรชัย ไชยมงคล (ต้อม)
ตำแหน่ง : บรรณาธิการข่าว
การศึกษา : ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ (การตลาด)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภูมิลำเนา : รัตภูมิ สงขลา
เบอร์ติดต่อ : 089-7384215
อีเมลล์ : bokoteng@gmail.com
   
ชื่อ : จิราภรณ์ เกษรสิทธิ์ (เสาร์)
ตำแหน่ง : เว็บโปรแกรมเมอร์
การศึกษา : ปริญญาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ภูมิลำเนา : ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์ติดต่อ : 087-3963205
อีเมลล์ : kesornsit_006@hotmail.com
   
ชื่อ : ณัฐวุฒิ อรัญญิกชน (ปู)
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเว็บไซต์, ผู้สื่อข่าว
ภูมิลำเนา : เมือง สงขลา
เบอร์ติดต่อ : 083-1470500
อีเมลล์ : webgimyong@gmail.com
   
นี่ คือทีมงานของบริษัท บ้านเรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด นอกจากนี้ยังมีทีมงานอาสาร่วมขับเคลื่อนเว็บด้วย 
สามารถติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 074-214222